LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

ĐÓN HỌC SINH LỚP 6
Toàn văn bài phát biểu khai giảng năm học mới 2021-2022
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy, cô giáo!
Các em học sinh thân mến!
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho Hội đồng sư phạm nhà trường xin nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và gửi đến các quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất.
Trong năm học 2020-2021, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của Ban đại diện CMHS, sự điều hành linh hoạt của BGH, sự nhiệt tình, tâm huyết, đoàn kết, tích cực trong đổi mới của quý thầy cô giáo; đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, tinh thần vượt qua khó khăn của các em học sinh. Trường THCS Phan Tây Hồ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt được những thành tích đáng biểu dương như sau:
 1. Thực hiện tốt công tác PCGD THCS và duy trì phổ cập THCS mức độ  3.
 2. Công tác KĐCLGD, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng thư viện thân thiện luôn được quan tâm và ngày càng hoàn thiện.
 3. Những thành tích lớn đã đạt được:
  1. Đối với học sinh:
+ Loại Giỏi    : 113  em TL :  21%
+ Loại Khá : 224 em TL: 41.6%
+ Trung bình : 200 em - TL: 37,2 %      
+ Yếu : 01  em  TL: 0,2 %  
Trong đó: tỉ lệ khá và giỏi tăng 6,3% so với năm qua
- Về hạnh kiểm:       
+ Loại Tốt: 490 em – Tỉ lệ: 91,08%
+ Loại Khá: 48 em – Tỉ lệ: 8,92%
+ Không có loại TB và yếu
- Lên lớp thẳng: có 521 em đạt tỷ lệ 96,8% (tăng 1,8% so với năm trước)
- Tốt nghiệp THCS: có136 /136 em được công nhận TN, đạt tỷ lệ 100%.
- Có 02 em đỗ vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tăng 01 em so với năm qua)
3.2 Đối với giáo viên:
- 36/36 CB,GV,NV được đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT, trong đó có 04 CB, GV, NV được đề nghị công nhận CSTĐCS.
- Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng E- Learning: Có 01 giáo viên đạt giải ba cấp huyện  và 01 giáo viên đạt giải ba cấp tỉnh.
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: có 05 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi (trong đó có 01 giáo viên xếp loại xuất sắc)
          3.3 Kết quả phong trào học sinh giỏi và các hội thi:
          - Hội thi Văn học – học văn: Giải nhất toàn đoàn cấp huyện; giải ba toàn đoàn cấp tỉnh.
          - Hội thi “Tài năng Tiếng anh”: Đạt giải nhì toàn đoàn cấp huyện, có 01 em được PGD cử tham gia cấp tỉnh đạt giải khuyến khích.
          - Tham gia giải thể thao học sinh: Đạt giải ba toàn đoàn cấp huyện
          -  Kỳ khảo sát HSG lớp 8 cấp huyện: xếp vị thứ 3 toàn đoàn cấp huyện.
          - Tổng số giải các cấp: 97 giải (trong đó có 69 giải cấp huyện và 28 giải cấp tỉnh)
3.4 Kết quả thi đua: Trường THCS Phan Tây Hồ được đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc và UBND huyện Phú Ninh tặng giấy khen.
Xin cho một tràn vỗ tay thật lớn để chúc mừng, biểu dương những thành tích đạt được của quý thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học vừa qua.
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Quý thầy cô giáo !
Các em học sinh thân mến !
Năm học 2021 - 2022 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2021 -2022 của cấp trên.
Đáp lại niềm tin và hy vọng của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022,  đáp lại sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo; Thầy và trò trường THCS Phan Tây Hồ quyết tâm, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt khó, đoàn kết một lòng để hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
               Một là: Xây dựng và triển khai Kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt Phương án về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh.
                Hai là: Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
 • Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 6 trong năm học 2021-2022;
 • Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện có hiệu quả giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
 • Triển khai thực hiện thật tốt việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 807 ngày 18/12/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Ninh về triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đặc biệt quan tâm và có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh bị tác động do dịch bệnh Covid-19 kéo dài; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong quản lý, hỗ trợ học sinh.
              Ba là: Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên, bồi đưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
               Bốn là: Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tinh thần Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh.
               Năm là: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
                Sáu là: Thực hiện tốt về mức thu các khoản theo quy định.
                Bảy là: Tham mưu đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất theo đúng Thông tư số 13 ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường học. Tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học và sử dụng hiệu quả, thiết thực.
               Tám là: Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Khai thác hiệu quả Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh (IOC Edu); sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử.
                Chín là: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
               Mười là: Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các cá nhân, tập thể có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn có thể kéo dài.
Kính thưa các quý vị đại biểu! 
Quý thầy cô giáo !

Các em học sinh thân mến !
Trong năm học này nhà trường có 15 lớp với 540 học sinh, trong đó có 114 em học sinh lớp 6 còn rất bỡ ngỡ khi đặt chân đến ngôi trường mới. Ngoài ra, nhà trường tiếp nhận 22 em học sinh thuộc các khối lớp 7,8,9 đến từ tường THCS Lê Quý Đôn sau khi trường này giải thể và một số em học sinh đến từ các huyện, thành phố khác. Với tinh thần trách nhiệm cao và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của đội ngũ giáo viên; với truyền thống hiếu học, đoàn kết,  tương trợ của các em học sinh; cô mong rằng các em sẽ sớm làm quen với môi trường mới để tất cả chúng ta sớm trở thành một tập thể vững mạnh, sẵn sàng từng bước thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 với phương châm “Lấy sức mạnh tập thể để tạo dựng trường học hạnh phúc, chất lượng ”    
Với niềm hân hoan và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, tôi xin tuyên bố Khai giảng năm học 2021-2022
ĐÁNH TRỐNG KHAI TRƯỜNG

Một lần nữa, thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường và các em học sinh; Tôi  xin trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, phòng GDĐT, các hội, ban, ngành, đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường.
Cuối cùng, kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Chúc quý thầy cô giáo, các em học sinh một năm học mới tràn đầy niềm vui và thắng lợi !

Xin trân trọng cảm ơn
 

  Ý kiến bạn đọc

cong thong tin bo giao duc va dao tao
s
unnamed
 
quangnamnew
bnvieclam
vnedu
635533950307191994
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay295
 • Tháng hiện tại3,030
 • Tổng lượt truy cập312,414
Văn bản mới

171/KH -PTH

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

lượt xem: 587 | lượt tải:208

176/KH -PTH

KÊ HOẠCH THI HÙNG BIỆN CÂU CHUYỆN ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT

lượt xem: 577 | lượt tải:0

114

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

lượt xem: 550 | lượt tải:2

104/KH - PTH

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021- 2022

lượt xem: 544 | lượt tải:2

106/KH -PTH

KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL - NĂM HỌC 2021- 2022

lượt xem: 515 | lượt tải:0
TIN ĐỌC NHIỀU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây